6 stupňů firemní mediace

Jak probíhá firemní mediace?

  1. Vstupní mediační sezení
  2. Zahájení mediace
  3. Základní prohlášení
  4. Identifikace problému
  5. Vyjednávání stran
  6. Tvorba a upevnění dohody

První stupeň mediace: Vstupní mediační sezení

Celý proces vstupního mediačního sezení začíná individuálním sezením s každou ze stran. Každé sezení bude trvat 45–90 minut v závislosti na povaze a složitosti problémů a zúčastněných stran. Fáze poskytuje mediátorům příležitost setkat se zpočátku s každým samostatně strany za účelem posouzení vhodnosti problémů a připravenosti stran se jich zúčastnit. Tato etapa slouží k minimalizaci potenciálních potíží spojených se sbližováním stran v první etapě anebo k další eskalaci konfliktu.

Druhý stupeň: Zahájení mediace

Firemní mediace probíhá vždy ve dvou samostatných prostorech a každá strana se znovu setká soukromě v oddělených místnostech po předchozí fázi před mediací, aby je spojili do stejné místnosti. K tomu může dojít ve stejný den. Toto sezení trvá 15 – 30 minut.

Třetí stupeň: Základní prohlášení

Jakmile se strany sejdou ve stejné místnosti, mediátor strany přivítá na společné sezení a vysvětlí, co se bude dít. Každá osoba je poté vyzvána k otevření základního prohlášení a je jim poskytnuta nepřetržitá lhůta, ve které mohou vznést své problémy k druhé osobě.

Čtvrtý stupeň: Identifikace problému

Po úvodních prohlášeních budou strany vyzvány, aby s nimi zahájily otevřenou výměnu názorů a to navzájem. V tuto chvíli budou chtít reagovat na to, co bylo řečeno během zahajovacích prohlášení. Budou mít podstatné problémy a konflikty, o kterých budou chtít mluvit, a budou mít také nějaké emoce chtějí vyjádřit, jak cítí, že je činy nebo chování druhé osoby ovlivnily.

Pátý stupeň: Vyjednávání stran

Jakmile jsou problémy identifikovány, stanoveny priority a formulovány, je stranám umožněno vstoupit do procesu vzájemného vyjednávání o hledání možnosti řešení o tom, jak se mohou pohybovat vpřed. To bude zahrnovat brainstorming, další přerámování, zvažování a vyhodnocování možností a ověření očekávání reality

Šestý stupeň: Tvorba a upevnění dohody

Pokud po projednání každé prioritní otázky jsou strany schopny dosáhnout vzájemně přijatelné cesty vpřed poté je jim umožněno zahájit proces přípravy jejich vzájemné dohody. Všechny strany podepíšou dohodu. Každá strana se odnese na konci mediačního sezení písemnou kopii smlouvy, která je jim poté zaslána v rámci jednoho pracovního procesu.

Služba: Firemní mediace

One thought on “6 stupňů firemní mediace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *