Jak pracovat s konfliktem na pracovišti nebo ve firmě?

Na tomto závisí schopnost jednotlivce nebo organizace účinně a pozitivně reagovat na konflikty na interních, personálních a organizačních zdrojích, které jsou k dispozici k vytvoření a podpoře zaměstnanců. Následující seznam poskytuje stručný přehled některých klíčových zdrojů, které jsou v reakci na to využívány ke konfliktu na pracovišti a se kterými pracuje téma firemní mediace.

Mezi způsoby práce s konfliktem lze využít následující:

 1. Sebeuvědomění
 2. Odolnost
 3. Sociální a interpersonální procesní dovednosti
 4. Komunikační procesy
 5. Zásahy třetích stran včetně interní a externí mediace
 6. Zásady a postupy
 7. Manažerská intervence
 8. Školení, rozvoj a koučování
 9. Schémata prvního kontaktu nebo obtěžování
 10. Zaměstnanecká asistence nebo sociální podpora
 11. Neformální komunikace a procesy řešení problémů